ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA DÂY THỪNG – VẢI BỐ CỦA FALA STORE

Khách có thể bị lầm khi chọn bạn để mua hàng, nhưng họ sẽ đủ thông minh để biết bản chất của bạn sau khi mua. Vậy nên, FALA STORE không bao giờ tự nói về mình – Chúng tôi dành điều đó cho khách của mình.

Bởi Chỉ thùng rỗng mới kêu to! Khi niềm tin chưa hình thành, bạn càng nói sẽ càng phiến diện.
Hãy để chính khách hàng nhận xét về bạn – Những người đã thực sự trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ của bạn nói lên cảm nhận thực của họ.