Dây thừng Trang trí

1. Làm Đèn trang trí:

Dây thừng trang trí bóng đèn quán cafe, nhà hàng đẹp độc đáo